Nowe dokumenty o prawie wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych
\\

5 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222). Zastąpiło ono dotychczas obowiązujący akt z dnia 3 listopada 1999 r.

Do zasadniczych zmian wprowadzonych w nowym akcie należy zaliczyć uniwersalizację i uproszczenie dokumentów - głównie ze względu na rezygnację z dotychczasowego podziału dokumentów w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu - nowe przepisy wprowadzają dokumenty wspólne dla pielęgniarek i położnych (dokumenty „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” oraz „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”). Nie będzie już także konieczności zmiany w nazwie dokumentu formy wykonywanego zawodu w zależności od płci (pielęgniarka/pielęgniarz). Ponadto dokumenty uległy znacznemu skróceniu (z 8 stron na 2). Nowe regulacje zapewnią zwiększenie oszczędności związanych z drukowaniem dokumentów. Twórcy rozporządzenia nie wykluczają, że w przyszłości powyższe dokumenty zastąpione zostaną kartami chipowymi. Co istotne, dotychczasowe wzory zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzory zaświadczeń o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. Nr 97, poz. 1137), mogą być wykorzystywane do wyczerpania zasobu wydrukowanych zaświadczeń, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 5 marca 2013 r.

\
Data publikacji: 5 marca 2013 r.