Refundacją objęte zostały między innymi preparaty immunoglubin o nazwie handlowej Pribigen (5 kodów EAN) w ramach programu lekowego: Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych. W ramach wskazanego programu lekowego, oprócz produktów leczniczych: Subcuvia (1 kod EAN), Kiovig (6 kodów EAN) i Gammagard S/D (1 kod EAN) ze środków publicznych w terapii dorosłych pacjentów ze zdiagnozowanymi pierwotnymi niedoborami odporności, finansowane będą także dwa leki zawierające immunoglobuliny do podawania dożylnego Ig Vena (3 kody EAN) oraz Privigen (5 kodów EAN).

Czytaj: Wykaz leków refundowanych: 101 nowych produktów od 1 listopada 2014 >>>

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 22 października 2014 roku w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. MZ poz. 71) wejdzie w życie 1 listopada 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz