W podjętej przez Prezydium Izby uchwale czytamy, że wyraża ona aprobatę w stosunku do podejmowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek działań w kierunku poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych, polegających m.in. na dążeniu do:

- uzyskania prawa do wcześniejszych emerytur;

- zmian w finansowaniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;

- poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne.

Źrodło: www.nipip.pl