NIL czeka na wyjaśnienia ws. braku finansowania rezydentur
\\

Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Ministra Zdrowia w związku z problemami ws. wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o napływających informacjach o braku środków finansowych na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne w sesji wiosennej 2012 roku. Hamankiewicz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy środki na rezydentury zostały przekazane, a jeśli nie, to kiedy jednostki prowadzące rezydentury mogą na nie liczyć i czy będzie możliwe refakturowanie poniesionych kosztów.

Prezes NRL obawia się, że zapewnienia Ministra Zdrowia o takiej liczbie rezydentur, aby każdy absolwent uczelni medycznej mógł w trybie rezydenckim odbywać szkolenie specjalizacyjne, będą niemożliwe do zrealizowania. Sygnalizowane są bowiem trudności różnych szpitali czy praktyk lekarskich w zapewnieniu środków finansowych na wynagrodzenia lekarzy rezydentów, czego efektem może być rozwiązywanie z nimi umów o pracę. Maciej Hamankiewicz ma nadzieję, iż jest to sytuacja przejściowa, która w najbliższym czasie zostanie rozwiązana pozytywnie z korzyścią dla lekarzy, aby nie musieli oni obawiać się najgorszego, czyli utraty miejsca rezydenckiego.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 9 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 9 listopada 2012 r.