Przedstawiciele NIK wzięli właśnie udział w ostatnim posiedzeniu Rady Programowej Global Compact Network Poland - eksperckim spotkaniu wysokiego szczebla.

Do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów. Działania UN Global Compact dotyczą przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Inicjatywę wesprze także NIK, która będzie współpracować z organizacją przede wszystkim w zwalczaniu szarej strefy. O tym, jak najlepiej wykorzystać potencjał obu instytucji rozmawiali już w marcu jej szefowie. 

Przedstawiciele NIK wzięli 19 czerwca 2015 udział w posiedzeniu Rady Programowej Global Compact Network Poland. To wydarzenie wysokiego szczebla, które swoją obecnością zaszczycają światowej klasy eksperci, prezesi firm, przedsiębiorstw i organizacji, a także przedstawiciele administracji rządowej (w Polsce i w organach Unii Europejskiej) oraz samorządowej. Prezes Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do uczestników spotkania z przesłaniem dotyczącym skutków funkcjonowania szarej strefy.

Czytaj: Obowiązkowe raporty na temat polityki CSR dla części firm>>>

Kamil Wyszkowski zwrócił także uwagę na wspólnotę ideową obu organizacji w dziedzinie przeciwdziałania korupcji i walki z tym zjawiskiem. 

- O walce z korupcją mówi 10. zasada inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, razem z pozostałymi dziewięcioma przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne, i dlatego chcemy w tej sprawie z Najwyższą Izbą Kontroli bardzo ściśle współpracować - podkreśla polski przedstawiciel UN Global Compact.