Jak wynika z wystąpienia pokontrolnego, NIK oceniła pozytywnie (jest to najwyższa z możliwych ocen stosowanych przez NIK) działalność OW NFZ w skontrolowanym zakresie - poinformował Jan Raszeja, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego NFZ.

”Jednostka prawidłowo i rzetelnie wykonywała zadania związane z zabezpieczeniem dostępności świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2011-2013, w tym z przygotowaniem, zawieraniem i realizacją umów na udzielanie tych świadczeń. OW NFZ sprawował również skuteczny nadzór nad świadczeniodawcami, co przyczyniało się do poprawy jakości opieki nad świadczeniodawcami” – czytamy w raporcie pokontrolnym NIK.

Kujawsko-pomorski NFZ otrzymał również pozytywna ocenę za sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacja kontraktów na udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Źródło: www.nfz-bydgoszcz.pl