Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia. Przewiduje też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy tego typu usług. Z podobną inicjatywą wychodził kiedyś rzecznik praw dziecka, podkreślał, że problem jest poważny, a Wojewódzkie Inspektoraty Sanitarne sobie z nim nie radzą.

W wielu krajach europejskich istnieją ograniczenia wiekowe dotyczące korzystania z solariów (np. w Wielkiej Brytanii, Austrii i Francji wizyta w takim przybytku wymaga ukończenia 18 lat). 
"Istotą zmian jest ograniczenie zachorowań na nowotwory skóry. Służyć temu ma przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości działania promieniowania UV, wydzielanego przez solaria. W Polsce świadomość ta jest nadal niska. Ponadto, nawet wśród osób, które zdają sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z korzystaniem z solarium, zazwyczaj brak jest wiedzy na temat faktycznej skali (poziomu) tego ryzyka" - podkreślono w uzasadnieniu projektu nowelizacji. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.