26 lipca 2012 r. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz wystosował pismo do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza dotyczące pozaaptecznego obrotu lekami. Środowisko aptekarskie, jak stwierdził Prezes NRA, zdecydowanie krytykuje obowiązujące liberalne kryteria kwalifikacji produktów leczniczych do obrotu pozaaptecznego, skutkujące powstaniem bardzo obszernych wykazów leków dopuszczonych do tego obrotu. Samorząd aptekarski uważa, że konieczne jest:

- ograniczenie liczby produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych;

- znowelizowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, a także zaostrzenie kryteriów klasyfikacji leków do tego obrotu;

- znowelizowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nia.org.pl