Decyzję w tej sprawie podjął prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, była to decyzja  nr UR/ZD/0464/14 z dnia 11 lutego 2014. Decyzja została wydana bez uzasadnienia.

Decyzja dotyczy produktu Fenspogal, Fenspiridi hydrochloridum syrop, 2 mg/ml, posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 15970.

O decyzji prezesa Urzędu poinformowała Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena.