Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z procesem aneksowania umów, będącym konsekwencją rozporządzeń ministra zdrowia zmieniających ogólne warunki zawierania umów, którego celem jest przekazanie przez Fundusz dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, wystąpiła potrzeba zmiany formatu umowy w postaci elektronicznej (komunikat UMX).

W związku z tym od dnia 5 listopada 2015 obowiązywała będzie nowa wersja komunikatu UMX 3.5.

Zmiana wprowadzona w nowej wersji dotyczy tylko umów dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne. Dla tych umów będzie eksportowany element „plan-mies-akt”, który wcześniej był w komunikacie UMX pomijany. Dla innych typów umów nie występują żadne zmiany w formacie komunikatu.

NFZ informuje też, że aby nie powodować potrzeby pilnego dostosowania oprogramowania wszystkich świadczeniodawców system informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia będzie generował komunikat UMX w wersji 3.5 tylko dla umów dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne posiadających produkty podwyżkowe. Dla pozostałych umów nadal będzie generowany komunikat UMX 3.4.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2015 r.