System składania zamówień jest dostępny pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Narodowe Centrum Krwi informuje także, w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny, do 31 grudnia 2014 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadku wydania leku "na ratunek", braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców oraz ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto Centrum informuje, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do podanych produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Centrum prosi też lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl.