Szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzy się przy pomocy języka XML i stosowany jest on do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia i dotyczy przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie, oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, oraz deklaracji POZ/KAOS.

Komunikatu tego nie stosuje się do świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rozliczanych za pomocą Systemu Rozliczeń Uzdrowiskowych (SRU) oraz do programów profilaktycznych, które rozliczane są za pomocą Systemu Informatycznego Monitorowania Praktyki (SIMP).

Zgodnie z zarządzeniem Nr 32/2014/DI nowy komunikat ma zastosowanie do rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracje POZ/KAOS do 31 sierpnia 2013 roku. Dodatkowo stosowany on jest także dla rachunków rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących od 1 września 2013 roku i w latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, a także do obowiązujących od 1 września 2013 roku rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ/KAOS.

Zarządzenie Nr 32/2014/DI wchodzi w życie z 1 sierpnia 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz RPE WK