Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea z Otwocka poinformowało, że wstrzymuje przyjęcia pacjentów, ponieważ nie otrzymało kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie radioterapii. NFZ odpowiada, że w Warszawie i okolicach zapotrzebowanie na te usługi jest w pełni zaspokojone.

Według oświadczenia Centrum Affidea, placówka ta od 2 lat z własnych funduszy pokrywa koszty radioterapii chorych onkologicznie, określone na 20 mln zł. Rocznie przyjmuje 2 tysiące takich chorych. Od 1 sierpnia 2015 r. placówka zmuszona będzie wstrzymać przyjęcia nowych pacjentów. Twierdzi też, że na terenie województwa mazowieckiego występują ograniczenia w dostępnie do zabiegów w zakresie radioterapii.

Centrum przytacza dane, z których wynika, że pacjenci onkologiczni leczący się w Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w Otwocku stanowią aż 20 procent wszystkich pacjentów leczonych na Mazowszu.

Według informacji Affidea. największe „białe plamy” w dostępie do leczenia pacjentów nowotworowych w Polsce występują właśnie w radioterapii, a jednym z województw, których najbardziej dotyczy ten problem jest Mazowieckie. W Polsce na jeden aparat do naświetlania przypada średnio około 268 tysięcy mieszkańców, co jest zdecydowanie zbyt dużą liczbą.

- Mazowiecki oddział wojewódzki NFZ w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie na świadczenia radioterapii na Mazowszu w dwóch ośrodkach – warszawskim Centrum Onkologii oraz Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie. Kolejki na tego typu świadczenia nie stanowią problemu, a czas oczekiwania nie odbiega od obserwowanego w wysoko rozwiniętych krajach UE – informuje rzecznik prasowy mazowieckiego oddziału NFZ Andrzej Troszyński w oświadczeniu opublikowanym na stronie Funduszu.

Rzecznik wyjaśnia, że świadczenia onkologiczne są traktowane na Mazowszu priorytetowo, a środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia w pełni zabezpieczone. Mazowiecki oddział wojewódzki NFZ zakontraktował w warszawskim Centrum Onkologii i Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie 15 akceleratorów, co gwarantuje każdemu pacjentowi wymagającemu radioterapii dostępność do świadczeń.

- Fundusz na bieżąco monitoruje dostęp do świadczeń na terenie województwa. Zgodnie z informacją prof. dr hab. Krzysztofa Warzochy, dyrektora warszawskiego Centrum Onkologii, Zakład Teleradioterapii tej placówki może przyjąć o 30 procent pacjentów więcej niż ma to miejsce w chwili obecnej. Warto też odnotować wzrost przyjęć w ośrodku w Wieliszewie. Ponadto na terenie województwa zabezpieczono również dostęp do najnowszych technologii medycznych w tym zakresie – gammaknife i cyberknife – czytamy w oświadczeniu Troszyńskiego.

Rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ wyjaśnia też, że podpisanie kontraktu z kolejną placówką położoną blisko warszawskiej aglomeracji w niczym nie poprawi sytuacji pacjentów mieszkających w Radomiu czy Siedlcach. W opinii Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej wskazana byłaby natomiast organizacja w tych miastach nowych ośrodków.

- Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Onkologii należy dążyć do takiego rozmieszczenia placówek, żeby pozwalało to pacjentom na dojazd w czasie nieprzekraczającym jedną godzinę - dodaje Troszyński.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz-warszawa.pl, stan z dnia 27 lipca 2015 r.