Zgłoszenie takie jest koniecznie przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba taka powinna dokonać wyboru dogodnego dla siebie oddziału wojewódzkiego Funduszu na terenie RP.

Te osoby, które posiadają już zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, powinny dokonać wyboru dogodnego dla siebie oddziału wojewódzkiego NFZ we właściwej jednostce organizacyjnej  ZUS.

Czytaj: Nowelizacja ustawy zdrowotnej: NFZ poza kontrolą UOKiK >>>

Podstawa prawna to artykuł 77 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.