W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 294, poz. 1742), NFZ przedstawia opis wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami/punktami aptecznymi, które zawarły z NFZ umowę na realizację recept.
Informacja skierowana jest do aptek oraz producentów oprogramowania aptecznych systemów informatycznych, w celu zapoznania się i dostosowania tych systemów do zmian w procesie rozliczeń, wprowadzonych rozporządzeniem i ustawą refundacyjną.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 16 stycznia 2012 r.
 
Data publikacji: 17 stycznia 2012 r.