Prezes NFZ wydał zgodę na aneksowanie umów z placówka na Śląsku, Mazowszu, w województwie podkarpackim i lubuskim.  Na przykład na Śląsku do 31 marca 2018 roku obowiązywać będą umowy na leczenie szpitalne, a do końca roku 2017 na hospitalizację planową i leczenie jednego dnia.  Natomiast w województwie podkarpackim umowy z placówkami poza siecią, aneksowane będę do 31 grudnia 2017 roku, w województwach: lubuskim i mazowieckim – do 31 marca 2018 roku.

W innych oddziałach natomiast jeszcze w sierpniu 2017 lub na początku września 2017 zostaną ogłoszone na świadczenia nieobjęte aneksowaniem.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]