Telekonsultacje kardiologiczne realizują wszystkie cztery placówki, natomiast telekonsultacje geriatryczne Centrum Medyczne iMed24 oraz Szpital Uniwersytecki.

Wartość podpisanych umów na pierwsze półrocze w zakresie telekonsulatacji kardiologicznych wynosi 46 885,5 zł, a w zakresie telekonsutacji geriatrycznych 62 502,5 zł.

Możliwość przeprowadzenia telekonsultacji kardiologicznej oraz geriatrycznej wprowadziło zarządzenie prezesa NFZ podpisane 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. 

Wprowadzenie nowych zakresów świadczeń, skierowanych do osób z terenów wiejskich, cierpiących na schorzenia kardiologiczne oraz osób korzystających z opieki lekarza geriatry, zapewni możliwość zdalnego konsultowania pacjentów w zakresie kardiologii i geriatrii bez konieczności osobistej wizyty pacjenta w często odległym ośrodku specjalistycznym. Zespół lekarzy specjalistów zapewni konsultacje dla lekarzy rodzinnych praktykujących na wsi w sytuacjach, gdy potrzebne będzie medyczne wsparcie w postępowaniu z pacjentem.

Czytaj: Telemedycyna zrewolucjonizuje ochronę zdrowia>>>

Dodatkową korzyścią wynikającą z wprowadzonej zarządzeniem zmiany jest upowszechnienie metod konsultowania chorych i wykorzystywania współczesnych technik komunikacji, a także oszczędność czasu poświęcanego przez pacjentów na przemieszczanie się do odległych ośrodków specjalistycznych usytuowanych głównie w miastach.

Dowiedz się więcej z książki
Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł