NFZ odmawia refundacji, ale pacjenci składają pozwy do sądów, które nakazują Funduszowi płacić. Na przykład wyrok krakowskiego sądu dotyczy operacji usunięcia zaćmy, której koszt wyniósł 2930 zł, plus odsetki i koszty postępowania.

Pod tym wyroku małopolski oddział Funduszu złożył w sądzie sprzeciw, więc dojdzie do procesu, prawdopodobnie pierwszego w kraju.

Cały artykuł www.wyborcza.pl