NFZ namawia do rejestrowania się w eWUŚ
\\

Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca świadczeniodawców do uzyskania szybszego dostępu do systemu elektronicznego potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Daje to możliwość lepszego zapoznania się z funkcjonowaniem eWUŚ.

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.), która daje pacjentom i świadczeniodawcom prawo elektronicznego potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji zapisów ustawy NFZ uruchomił ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

Świadczeniodawcy, którzy nie uzyskali jeszcze dostępu do systemu eWUŚ, powinni zgłosić się do właściwych oddziałów wojewódzkich Funduszu i złożyć odpowiednie wnioski. Wcześniejsze uzyskanie dostępu do systemu pozwoli świadczeniodawcom na zapoznanie się z jego funkcjonowaniem, a pacjentom zagwarantuje możliwość realizacji ustawowego prawa do potwierdzenia uprawnień do świadczeń drogą elektroniczną po 31 grudnia 2012 r.

Szczegółowe instrukcje jak uzyskać dostęp do systemu eWUŚ i informacje jak z niego korzystać znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl/ewus/swiadczeniodawca.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 26 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 26 listopada 2012 r.