Od dłuższego czasu NFZ organizuje szkolenia z zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kolejne szkolenie w ramach projektu "Akademia NFZ" obędzie się w Grudziądzu w dniach 18-19 września 2013 r. w godzinach 9-16.30.

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim pracownikom zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych, których obowiązki związane są z przygotowaniem ofert w ramach konkursów na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych w podmiotach działalności leczniczej, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia.

Zobacz szczegółowy program szkolenia oraz informacje dotyczące zapisów>>>
 

Źródło: www.nfz.gov.pl