Chodzi świadczenia określone w załączniku nr 12 pkt I i IV rozporządzenia ministra zdrowia z  20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.). Pełen wykaz świadczeń, na które obecnie można prowadzić listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne, znajduje się w słowniku dostępnym do pobrania na stronie NFZ.

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w § 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1986) listy oczekujących na świadczenia wskazane w podanym załączniku nr 12 pkt I i IV świadczeniodawcy mają obowiązek prowadzić w aplikacji od 1 kwietnia 2015 roku. Do końca marca 2015 roku listy oczekujących na te świadczenia powinny być przez świadczeniodawców założone i uzupełnione informacjami o osobach oczekujących według stanu na 31 marca 2015 roku. 

Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę dostępu do systemu jest posiadanie konta w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu oraz obsługi aplikacji znajduje się w załączniku do komunikatu "Kolejki Centralne. Instrukcja użytkownika AP-KOLCE".