Rozpoczęcie każdego kolejnego etapu tzw. szybkiej terapii onkologicznej będzie wymagało wprowadzenie w systemie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego numeru karty DiLO, numeru PESEL albo daty urodzenia pacjenta. Wspomniana czynność  będzie wykonywana przez operatora w momencie pozostawienia przez pacjenta karty DiLO u świadczeniodawcy.

Czytaj: Szybka terapia onkologiczna: jest wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego >>>

W celu zoptymalizowania tego procesu świadczeniodawca będzie mógł wykorzystać kod kreskowy znajdujący się na każdej stronie karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Charakterystykę kodu kreskowego został przedstawiona załączniku do komunikatu, który dostępny jest na stronie www.nfz.gov.pl.