Z zarządzenia wynika, że przy ocenie ofert dotyczących świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych preferowane jest i dodatkowo oceniane posiadanie zawartego z dyrektorem placówki oświatowej porozumienia o współpracy w zakresie obejmowania opieka stomatologiczną uczniów z tej placówki oraz lokalizacja miejsca udzielania świadczeń, czyli gabinetu stomatologicznego, na terenie tej placówki.

Czytaj: 
Premier: NFZ i samorządy powinny wspólnie zwalczać próchnicę u dzieci >>>

NFZ wyjaśnia, że proponowane zmiany mają na celu ograniczenie barier w dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, a także poprawę warunków wczesnego wykrywania i leczenia próchnicy oraz stworzenie warunków dla skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej u dzieci i młodzieży.

Opinie w sprawie projektu zarządzenia można przekazywać do 19 sierpnia 2015 roku do godz. 12.00 na adres e-mail sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie www.nfz.gov.pl