Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego 7 marca 2014 roku wniosku zastępcy prezesa NFZ do spraw finansowych postanowiła zmienić załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok" do uchwały nr 37/2013/II Rady NFZ z 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014.

Plan określa wysokość wydatków inwestycyjnych NFZ na rok 2014 na 114 787,85 tys. zł. Wielkość rezerwy to 1 418,69 tys. zł.
Największe wydatki w wysokości 57 441 tysięcy złotych zaplanowano w dziale – zespoły komputerowe oraz wartości niematerialne i prawne, obejmujące między innymi pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, których koszt wyniesie w sumie 40 597,76 tys. zł.

Plan dotyczy wydatków centrali oraz oddziałów NFZ.

Plan dostępny jest na stronie Funduszu.