Według ministra Neumanna konkurencja płatników wpłynęłaby pozytywnie na jakość świadczeń zdrowotnych, ale jej osiągnięcie nie musi nastąpić poprzez podział NFZ.

 - Można ją zbudować poprzez dostarczenie do systemu nowych środków zarządzanych przez innych płatników. Zapewniliby oni wyższą jakość świadczeń - mówił Neumann. Według wiceministra dyskusja o konkurencyjnych płatnikach to część dyskusji o całym systemie ochrony zdrowia.

Według biorącego także udział w dyskusji Tomasza Latosa (PIS) NFZ się nie sprawdził, ponieważ generuje koszty, jest instytucją skostniałą, rutynową i sztampową.

- Wprowadzając NFZ, cofnęliśmy się do epoki sprzed kas chorych - powiedział Latos. Podział Funduszu to jedna z dróg osiągnięcia konkurencyjności, a dodatkowe ubezpieczenia, według posła, to nie jest pierwszy sposób na zapełnienie "dziury" budżetowej w ochronie zdrowia, a jedynie końcowy element zmiany całego sytemu.

Według Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego OZZL, aby pojawiła się konkurencja, potrzeby jest koszyk świadczeń, by nowi płatnicy mieli podstawy, aby konkurować między sobą oferując świadczenia, które nie są finansowane z budżetu.

W debacie wyborczej  "Czy zdrowie jest priorytetem państwa" uczestniczył także wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski. Debatę prowadził prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Europejski Kongres Medyczny potrwa do soboty 27 czerwa 2015.