Neuca została wyróżniona z projekt szkoleniowy dla studentów farmacji „Akademia Młodego Farmaceuty”, prozdrowotny charytatywny marsz „Neuca dla zdrowia” oraz proces wdrożenia Kodeksu Postępowania Neuca.

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” publikowany jest co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizację, której misją jest upowszechnianie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Grupa Kapitałowa Neuca łączy ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 30 procent.

Strategia Grupy polega na koncentracji na rozwoju podstawowej działalności, którą jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków, przy równoczesnym rozwoju synergicznych biznesów, bezpośrednio z nią powiązanych. Należą do nich: zarządzanie własnymi markami produktów farmaceutycznych, tworzenie systemów informatycznych oraz świadczenie specjalistycznych usług reklamowych na rynku ochrony zdrowia. Grupa działa także na rynku usług wydawniczych (wydaje czasopisma "Świat Zdrowia", "Moje Zdrowie", "Magazyn Aptekarski").

Nauca, zajmująca się hurtową sprzedażą leków do aptek, chce zainwestować w sieć przychodni. Na ten cel planuje wydanie około 30 mln zł ze środków własnych. W tym celu została utworzona spółka Neuca Med.