Neuca: przejęcie kolejnej przychodni
\\

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, przejęła drugą przychodnię. Przejmowanie placówek medycznych to element nowej strategii Grupy, której celem jest poszukiwanie dodatkowych obszarów wzrostu na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia.

Plan Grupy zakłada zbudowanie ogólnopolskiej sieci przychodni lekarskich, w których pacjenci będą korzystać z usług na najwyższym poziomie, świadczonych przez starannie dobraną i kompetentną kadrę medyczną.

Neuca przejęła 100 procent udziałów w Pro Familia sp. z o.o., która prowadzi dwie przychodnie zlokalizowane w Dzierżoniowie przy ulicy Poprzecznej 16 oraz w Niemczy przy ulicy Chrobrego 50.

Pro Familia działa od grudnia 2005 r. Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz diagnostykę (laboratoryjną, radiologiczną, USG, EKG). Oferuje badania z zakresu medycyny pracy oraz kierowców, a także badania dla osób starających się o pozwolenie na broń.

Na początku lipca 2014 r. Neuca poinformowała o przejęciu pierwszej placówki, którą była przychodnia „Ognik” z Poznania, oferująca podstawową opiekę zdrowotną.

Grupa Kapitałowa Neuca łączy ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 26 procent.

Neuca poszukuje nowych źródeł przychodu, ponieważ z powodu spadku marży handel lekami refundowanymi stał się nierentowny.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.neuca.pl, stan z dnia 31 lipca 2014 r.

\
Data publikacji: 31 lipca 2014 r.