Plan Grupy zakłada zbudowanie ogólnopolskiej sieci przychodni lekarskich, w których pacjenci będą korzystać z usług na najwyższym poziomie, świadczonych przez starannie dobraną i kompetentną kadrę medyczną.

Nauca przejęła 100 procent udziałów w Pro Familia sp. z o.o., która prowadzi dwie przychodnie zlokalizowane w Dzierżoniowie przy ulicy Poprzecznej 16 oraz w Niemczy przy ulicy Chrobrego 50.
Pro Familia działa od grudnia 2005 roku. Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz diagnostykę (laboratoryjną, radiologiczną, USG, EKG). Oferuje badania z zakresu medycyny pracy oraz kierowców, a także badania dla osób starających się o pozwolenie na broń.

Na początku lipca 2014 Neuca poinformowała o przejęciu pierwszej placówki, którą była przychodnia „Ognik” z Poznania, oferująca podstawową opiekę zdrowotną.

Grupa Kapitałowa Neuca łączy ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 26 procent.

Neuca poszukuje nowych źródeł przychodu, ponieważ z powodu spadku marży handel lekami refundowanymi stał się nierentowny.