Odpowiedź

W ocenie Autorki, literalne brzmienie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681) wskazuje na obowiązek prowadzenia dwóch odrębnych rejestrów - jednego dla dawców krwi i drugiego odrębnego dla dawców krwi rzadkich grup. Prowadzenie rejestru w formie elektronicznej nie powoduje, że można oba rejestry scalić w jeden. Na prowadzenie odrębnych rejestrów wskazuje sformułowanie użyte w omawianym przepisie "prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup". Wobec tego, należy prowadzić dwa odrębne rejestry, niezależnie od tego czy rejestry te są prowadzone w formie elektronicznej czy papierowej.Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie