Nagroda NCN jest przyznawana za znaczące osiągnięcia naukowe w ramach badań podstawowych osobom, które nie ukończyły jeszcze 40 lat. Każdy z laureatów otrzyma 50 tys. zł.

W skład kapituły konkursu wchodzą: dyrektor oraz Rada Narodowego Centrum Nauki wraz z przedstawicielami fundatorów nagród firm Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

„Mamy w Polsce wielu świetnych młodych uczonych. Nasi laureaci mogą poszczycić się znakomitymi osiągnięciami na skalę światową” – mówił przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki i przewodniczący kapituły konkursu prof. Michał Karoński. Jak podkreślił nagroda NCN nie jest nagrodą za całokształt pracy naukowej, ale za konkretne projekty realizowane w Polsce dzięki systemowi grantowemu. „Kierujemy te nagrody do zdolnych, młodych ludzi, którzy robią szybkie kariery i mają istotny wkład w rozwój nauki światowej” – dodał.

Wręczenie Nagrody NCN nastąpi podczas obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki w Katowicach, organizowanych przez NCN i Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich