- W kuluarach wszyscy wyrażają zainteresowanie naszym projektem, dlatego nie dziwi fakt, że za utworzeniem podkomisji zgodnie opowiedziały się wszystkie kluby – mówi  Mariusz Kocój ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.
 
 - Odbyliśmy długą dyskusję podczas pierwszego czytania – mówi Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia. - W ślad za tym projektem zmierza projekt rządowy, być może udałoby się, i o to wnoszę, spowodować procedowanie tych ustaw równolegle. Przy czym ten rządowy jeszcze niestety potrzebuje zapewne kilku tygodni.

Przedstawiony 13 marca 2014 roku w Sejmie projekt komitetu inicjatywy ustawodawczej, który powstał przy Porozumieniu Zielonogórskim przyjęty został z zainteresowaniem przez wszystkie kluby partyjne, które uznały, że powinien trafić do dalszych prac w sejmowej komisji zdrowia.

Projekt powstał w wyniku pracy ekspertów Federacji Porozumienie Zielonogórskie, a w przepisowym terminie 3 miesięcy podpisało się pod nim ponad 150 tysięcy pacjentów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak informuje na swojej stronie Porozumienie Zielonogórskie, obecnie obowiązująca ustawa, której zmiany postulowane są w projekcje, powstała bez konsultacji z praktykami. Spowodowała wiele problemów, które stały się powodem rosnącego niezadowolenia pacjentów oraz absurdalnych utrudnień w pracy lekarzy.

Celem nowelizacji ustawy jest umożliwienie pacjentom szerszego dostępu do leków refundowanych oraz zwiększenie skuteczności leczenia.