Nowy szpital oferuje zabiegi w trybie chirurgii jednego dnia w zakresie ortopedii, chirurgii ogólnej, okulistyki i laryngologii. 

Nadmorskie Centrum Medyczne prowadzi jedenaście przychodni zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicach: Abrahama, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej, Jagiellońskiej, Biwakowej, Gospody, Kilińskiego, Świętokrzyskiej, Polanki oraz Otomińskiej.

Usługi oferowane przez Nadmorskie Centrum Medyczne obejmują podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, między innymi badania rezonansu magnetycznego, i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną oraz nocną i świąteczną obsługę chorych a także chirurgię jednego dnia. Przy ulicy Abrahama działa ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny „Dwór Seniora”, który oferuje usługi dzienne oraz całodobowe.

Czytaj: Gdańsk: powstanie nowa przychodnia Nadmorskiego Centrum Medycznego>>>

Podstawową opieką zdrowotną oferowaną przez placówki objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska. Placówki Centrum oferują zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. W ramach współpracy z bankiem PKO oferują także kredyty na zabiegi.