Według Rady chaos związany z wprowadzeniem w życie „źle przygotowanego pakietu onkologicznego ponosi wyłącznie kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, które przy opracowywaniu przepisów pakietu od samego początku całkowicie ignorowało głos środowisk medycznych”.

Czytaj: Dolnośląska Rada Lekarska popiera protest w sprawie pakietu onkologicznego >>>

„Chaos, jaki zapanował w polskich przychodnia i szpitalach, jest bezpośrednim wynikiem źle przygotowanej, wprowadzanej w pośpiechu reformy wdrażanej wbrew sprzeciwowi przytłaczającej większości uczestników systemu ochrony zdrowia” – oświadczyła Rada w komunikacie. Według Rady minister zdrowia chce wprowadzić reformę bez dodatkowych nakładów. 

„Wszystkich, którzy obawiając się pogorszenia sytuacji swoich placówek, wahali się, czy podpisać kontrakty z monopolistycznym płatnikiem, poddaje się presji politycznej, nieuzasadnionej nagonce medialnej i różnym formom zastraszenia (np. poprzez zapowiedzi zmasowanych kontroli z Narodowego Funduszu Zdrowia).
Przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w bezpardonowy sposób obrażają i bezpodstawnie oraz kłamliwie oskarżają właścicieli przychodni odpowiedzialnych za swoje jednostki i ich pracowników o chciwość i działanie na szkodę pacjentów” – czytamy w stanowisku Rady.

Autorzy stanowiska oświadczają, że lekarze, którzy nie podpisali umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zrobili to w poczuciu odpowiedzialności za swoje placówki, swoich pracowników, jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów.

Naczelna Rada Lekarska zaproponowała też, że przedstawiciele Izby są gotowi pełnić rolę „moderatorów dobrych rozwiązań” w ochronie zdrowia i że udostępniają w tym celu siedzibę Naczelnej Izby Lekarskiej.

Więcej na temat umów w zakresie POZ na rok 2015 czytaj tutaj:  www.zdrowie.abc.com.pl