Porządek obrad przedstawia się następująco:
3 grudnia: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok;
4 grudnia: Rozpatrzenie informacji na temat funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
5 grudnia: Rozpatrzenie informacji na temat dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych - kontynuacja (wstąpienie Ministra Zdrowia oraz Prezes NFZ).

Źródło: www.sejm.gov.pl,