MZ: przepisy dot. fizyków medycznych nadal obowiązują
\\

Resort zdrowia wydał komunikat wyjaśniający wątpliwości jakie pojawiły się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchylenia § 9 ust. 12 pkt 2, ust. 16 pkt 2, ust. 18 i 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Ministerstwo postanowiło wyjaśnić wątpliwości jakie wywołał wyrok TK, w szczególności w kontekście publikacji Rzeczpospolitej z dnia 31 lipca 2013 r. pt. „Bez ograniczeń dla radiologów”, w którym w opinii resorty zdrowia zawarte zostały nieścisłe informacje

Jak wynika z wyroku TK, przepisy dotyczące fizyków medycznych zostały uchylone, ponieważ Trybunał stwierdził naruszenie art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji. Przepis ten stanowi, że rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania – czytamy w komunikacie ministerstwa zdrowia.

Resort zdrowia przypomina, że TK postanowił o odroczeniu o 12 miesięcy uchylenia niekonstytucyjnych przepisów . Oznacza, to że w czasie odroczenia przepisy te w dalszym ciągu obowiązują i mogą być stosowane przez organy władzy publicznej.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2013 r.

\
Data publikacji: 14 sierpnia 2013 r.