Proponowane zmiany mają umożliwić realizację świadczeń, przez lekarza, który ukończył pierwszy rok specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę.

W projekcie dookreślono, iż lekarz w zakładzie opiekuńczym udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek. W rozwiązaniu tym uwzględniono etaty cząstkowe lekarzy w trakcie specjalizacji i z I stopniem specjalizacji.

Nowelizacja ma również stworzyć możliwość realizacji świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu przez osobę prowadzącą fizjoterapię.

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.
Uwagi do projektu można zgłaszać do 8 maja 2014 roku.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK