Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie w sprawie zawierania przez pielęgniarki i położne umów cywilnoprawnych.
Jak czytamy w komunikacie, „w obecnym stanie prawnym na podstawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka lub położna może wykonywać zawód w ramach indywidualnej praktyki, będącej wykonywaniem działalności gospodarczej”. Indywidualna praktyka może być wykonywana albo w tzw. formie „gabinetowej” (stacjonarnej), albo „w miejscu wezwania” (gdy pielęgniarka lub położna nie posiada gabinetu).
Jak wyjaśnia Resort Zdrowia, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, od 30 grudnia 1998 r., w ramach indywidualnej praktyki można zawrzeć umowę cywilnoprawną (tzw. kontrakt) z zakładem opieki zdrowotnej (szpitalem). Jednakże „w przypadku praktyki wyłącznie w miejscu wezwania tym miejscem staje się zakład opieki zdrowotnej (szpital), chociaż ideą tej praktyki było wzywanie pielęgniarki lub położnej przez pacjenta. Natomiast w nowej ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o działalności leczniczej, utrzymano „możliwość wykonywania przez pielęgniarki lub położne wykonywania zawodu w ramach indywidualnej praktyki, jak również możliwość zawierania kontraktów pomiędzy tymi praktykami a podmiotami leczniczymi (wcześniejszymi zakładami opieki zdrowotnej)”.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej MZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mz.gov.pl, 20 marca 2011 r.

Data publikacji: 21 marca 2011 r.