Resort przypomina, że zmieniając pacjentowi dotychczas stosowane leki na inne, lekarz ma obowiązek kierować się aktualną wiedzą medyczną – a nie tylko tym, czy dany lek znajduje się na wykazie bezpłatnych leków.

 

Wprowadzając bezpłatne leki  dla najstarszych Polaków, minister zdrowia ma na względzie troskę o ich zdrowie. Komunikaty skierowane do pracowników POZ, farmaceutów i lekarzy specjalistów mają wyjaśnić im najważniejsze kwestie dotyczące zasad przepisywania tych leków. Ponieważ w mediach pojawiły się wybiórcze fragmenty tych komunikatów, Ministerstwo opublikowało na swojej stronie wyjaśnienie, w którym podkreśla, że seniorzy mają prawo do bezpłatnych leków, przepisywanych ze względu na stan zdrowia

Resort zapewnia też, że obawy o ograniczanie seniorom dostępu  do bezpłatnych leków są nieuzasadnione.


Źródło: www.mz.gov.pl