Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wyboru świadczeniodawcy POZ.
Jak zauważa MZ, ostatnio pojawiają się niewłaściwe interpretacje zmiany przepisów zawartych w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana polega na „dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ tak, aby deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę czy położną”.
Ministerstwo Zdrowia informuje, że zasadniczym celem zmiany wspomnianych przepisów jest ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom – zarządzania i rozliczania usług z Funduszem w przypadku występujących po stronie świadczeniodawców zmian podmiotowych (np. odejścia lekarza, pielęgniarki czy położnej).
Powyższa nowelizacja nie wprowadza natomiast żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców POZ. Będzie on mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, że będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego pracują dany lekarz, pielęgniarka lub położna.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2011 r.

Data publikacji: 4 listopada 2011 r.