Polska Federacja Szpitali przedstawiła stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 lipca 2012 roku w sprawie standardów postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotu leczniczego. Podczas spotkania w dniu 18 września 2012 roku pomiędzy Sławomirem Neumannem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, a prof. Jarosławem J. Fedorowskim, Prezesem PFS, uzyskano informację, że stanowisko PFS zostało pozytywnie ocenione i uwzględnione.

Jak szacuje Polska Federacja Szpitali, dzięki takim działaniom, przeciętny polski szpital nie zostanie narażony na dodatkowe wydatki w wysokości kilkuset tys. zł rocznie. W ten sposób PFS przyczynia się do kosztowo-efektywnej optymalizacji polskiego szpitalnictwa

W opinii Polskiej Federacji Szpitali, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców sektora szpitalnego w Polsce oraz członka Europejskiej Federacji Szpitali, pierwotnie przedstawiony projekt rozporządzenia obarczony był licznymi mankamentami. Głównym problemem było zbyt głębokie wnikanie rozporządzenia w organizację pracy szpitala i jednostronność w kierunku faworyzowania jednej specjalności lekarskiej. Pomimo zawarcia w jednym z paragrafów tezy o wielodyscyplinarności intensywnej terapii, pozostałe zapisy były wręcz zaprzeczeniem tej słusznej tezy. Wprowadzenie rozporządzenia w kształcie pierwotnym spowodowałoby istotny wzrost kosztów leczenia oraz ograniczenie możliwości optymalnej gospodarki zasobami szpitala, tak ludzkimi, jak i materialnymi.

Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali było szeroko konsultowane w gronie kilkudziesięciu członków władz Federacji, tak Zarządu, jak i Rady Naczelnej. W konsultacjach brali udział dyrektorzy szpitali z wykształceniem menedżerskim oraz medycznym, w tym kilku lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem z zakresu intensywnej terapii, a także anestezjologii.

Źródło: www.federacjaszpitali.pl