Według raportu „Relacje inwestorskie w praktyce”, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, blisko 70 procent spółek notowanych na GPW nie uwzględnia relacji inwestorskich w swoich strategiach, ani nie tworzy oddzielnych planów dla tego obszaru działania.

– Wnioski nie są budujące, ale staramy się to zmienić. W ramach programu Akcjonariat Obywatelski zachęcamy polskich obywateli, by stawali się akcjonariuszami polskich spółek. Zależy nam także na tym, by byli poważnie traktowani. Chcemy edukować i stworzyć swego rodzaju kulturę rynku kapitałowego. Jednym z jej elementów są relacje między inwestorami a spółkami. Pracujemy nad wykreowaniem dobrych praktyk w kontaktach z inwestorami. Otwieramy cykl szkoleń dla spółek już notowanych i tych, które planują wejście na giełdę. Wierzymy, że jest to w interesie naszej gospodarki, obywateli i samych przedsiębiorstw – powiedział Paweł Tamborski.

Spółki często ograniczają relacje inwestorskie do biernego kontaktu z interesariuszami, czyli publikowania jedynie wymaganych prawem raportów bieżących i okresowych oraz aktualizacji informacji na stronie internetowej. Większość kieruje swoje działania do inwestorów instytucjonalnych, zaniedbując indywidualnych.

Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że aby zmienić podejście spółek do prowadzenia relacji inwestorskich, w szczególności skierowanych do inwestorów indywidualnych, niezbędna jest edukacja i pogłębianie świadomości zarówno jednej jak i drugiej strony.

W zorganizowanym przez „Puls Biznesu” spotkaniu, oprócz Ministerstwa Skarbu Państwa uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz spółek giełdowych PKN Orlen i PZU.