Odpowiedzi na pytania zadane w formie ankiety online udzieliło 230 spółek giełdowych, czyli co czwarta notowana na GPW. Analizie poddano praktyki, standardy oraz stosowane narzędzia i częstotliwość działań z zakresu relacji inwestorskich, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Badanie pokazało, że większość firm nie ma spisanej i wdrożonej strategii z zakresu relacji inwestorskich.  Spółki pracują bez strategii RI niezależnie od stażu na rynku, obrotów, wielkości free float czy rynku, na którym notowane są ich papiery wartościowe.

– Relacje inwestorskie zwykle nie są uznawane za obszar strategiczny. Tymczasem dobre relacje z akcjonariuszami buduje się latami poprzez systematyczne i zaplanowane działania. Dzięki dobrze prowadzonym relacjom inwestorskim spółki mogą zyskać zaufanie inwestorów, zbudować dobrą reputację, zwiększyć płynność akcji i obniżyć koszt kapitału. RI są też czymś w rodzaju systemu wczesnego ostrzegania. Zwracają uwagę na słabe i mocne strony spółki. Mogą uchronić przed kłopotami – powiedział Paweł Tamborski, wiceminister Skarbu Państwa.

Spółki ograniczają często relacje inwestorskie do publikowania wymaganych prawem raportów bieżących i okresowych oraz aktualizacji informacji na stronie internetowej, czyli do biernego kontaktu z interesariuszami. Większość kieruje swoje działania do inwestorów instytucjonalnych, zaniedbując indywidualnych.

Prawie jedna czwarta badanych podmiotów nie ma pracownika, który co najmniej połowę czasu pracy mógłby poświęcić relacjom inwestorskim. Niemal połowa spółek zatrudnia na takim stanowisku jedną osobę. Większość firm nie ma odrębnego budżetu relacji inwestorskich, ponad 33 procent przyznaje, że nie wyodrębnia środków na te cele, a 27 procent wskazuje, że ma budżet jedynie na doraźne działania.

Wyniki badania wskazują także na rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek. Mimo, że przedstawiciele zbadanych spółek starają się wywiązywać się z podstawowych obowiązków informacyjnych, często nie mają pewności, co spółka powinna, a co może upubliczniać.
Z drugiej strony inwestorzy indywidualni nie kontaktują się aktywnie ze spółkami. W 2/3 spółek liczba pytań zadawanych telefonicznie nie przekracza pięciu. Podobnie jest w przypadku pytań zadawanych drogą mailową.

Badania na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa przeprowadził instytut badawczy Keralla Research, przy merytorycznym wsparciu firmy Nobili Partners.

Ministerstwo Skarbu Państwa wraz z grupą partnerów od czterech lat prowadzi ogólnopolski program edukacyjny „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”, skierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie. Po raz pierwszy w tym roku działania, w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich, skierowane zostały także do spółek notowanych na GPW.

Na stronie http://www.akcjonariatobywatelski.pl/ można już zapisywać się na bezpłatne szkolenia „Relacje inwestorskie - praktyczna wiedza dot. sposobów komunikacji z inwestorami indywidualnymi” dedykowane menadżerom oraz osobom odpowiedzialnym za relacje inwestorskie w spółkach notowanych na GPW. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 6 maja w Warszawie. Kolejne w Krakowie (13.05), Katowicach (20.05), Gdańsku (27.05.) oraz we Wrocławiu (10.06).