„Konsultacje+” to cykl szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbędzie się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu „Za życiem”.

Zorganizowane zostaną również 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych.

Pierwsza konferencja odbędzie się w środę 17 maja 2017 roku w Warszawie. Udział w niej wezmą między innymi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz oraz ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

 Aby wziąć udział w konferencji i konsultacjach wystarczy zarejestrować się na stronie: www.zazyciem.mrpips.gov.pl.

Program „Za życiem” ruszył w styczniu 2017 roku. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Źródło: www.mpips.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]