Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy podnoszącej świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Na wtorkowym (25 marca 2014) posiedzeniu Rada Ministrów podejmie decyzję o przesunięciu środków na ten cel. W środę projektem ustawy podnoszącej świadczenia pielęgnacyjne zajmie się sejmowa komisja, co będzie gwarantowało szybkie wprowadzenie zmian na ścieżkę legislacyjną i wejście ich w życie.

Pozwoli to podnieść świadczenia pielęgnacyjne od 1 maja 2014 roku, najpierw do wysokości 800 zł miesięcznie, co razem z 200 zł z programu rządowego daje 1000 zł netto miesięcznego wsparcia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Od 1 stycznia 2015 roku świadczenia zostaną podniesione do 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 roku do 1300 zł netto miesięcznie. Wszystkie kwoty zostaną zapisane w ustawie.

Propozycja rządu zapewnia realny wzrost świadczeń pielęgnacyjnych - które jeszcze w 2009 roku wynosiły 420 zł netto, a dziś wynoszą 820 zł netto - docelowo do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Oprac. Magdalena Okoniewska