Zgodnie z ustawą refundacyjną, od 1 stycznia br. wskazania objęte refundacją ograniczono do wskazań rejestracyjnych leków i wskazań określonych stanem klinicznym. Nowelizacja ustawy refundacyjnej umożliwia rozszerzenie wskazań objętych refundacją na pozarejestracyjne.

W związku z powyższym, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przedstawiło listę substancji czynnych oraz zakres wskazań, jakie powinny być objęte refundacją na nowej liście, która będzie obowiązywała od 1 maja br.

Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.

Źródło: www.mp.pl