Mościckie Centrum Medyczne z nowymi kontraktami z NFZ
\\

Mościckie Centrum Medyczne z Tarnowa zawarło nowe umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące usług z zakresu stomatologii oraz programów profilaktycznych. Kontakty obowiązują od 1 lipca 2014 r. do końca 2014 roku.

Kontrakt na leczenie stomatologiczne ma wartość 90 tysięcy złotych i obejmuje świadczenia ogólnostomatologiczne oraz ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży. Na programy profilaktyczne przeznaczone jest ponad 41 tysięcy złotych, dotyczą one profilaktyki raka piersi.

Mościckie Centrum Medyczne powstało z przekształcenia publicznej placówki i jest prowadzone przez spółkę ze stuprocentowym udziałem samorządu miejskiego.

Centrum oferuje w ramach kontraktu z Funduszem także usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Na świadczenia pielęgnacyjne w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przeznaczone jest 1.429.725 zł. Wartość całego kontraktu placówki na rok 2014 wynosi 3.119.997,78 zł.

Poza tym Centrum oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne, między innymi w zakresie pulmonologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyki, ginekologii, chirurgii ogólnej, dietetyki, a także diagnostykę USG.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mcm.net.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.