Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło prace nad ustawą ograniczającą stosowanie monitoringu.
Aby ten zakaz można było wyegzekwować, starostowie mają prowadzić wykazy miejsc monitorowanych i będą zobowiązani do kontrolowania ich. Wprowadzone zostaną też przepisy karne za złamanie zakazu. Nagrania z monitoringu będą przetrzymywane maksymalnie 40 dni.

Źródło: Rzeczpospolita