Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Zeszuta sp. z o.o.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami, które mają poprawić dostęp dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych. Uzupełnieniem tych działań jest zakup 16 dentobusów, po jednym na każde województwo. Z dentobusów będą korzystać uczniowie małych szkół w tych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu lekarza dentysty.

Środki na zakup dentobusów pochodzą z budżetu państwa i są przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.


Magdalena Okoniewska

 [-DOKUMENT_HTML-]

Źródło: www.mz.gov.pl