Na stronie Ministerstwa Zdrowia znalazła się informacja dotycząca podziału środków przyznanych na 2014 rok dla realizatorów programu „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013–2016”. Wysokość rozdysponowanych środków to 42.301.075 zł.

Środki te są przeznaczone na okres realizacji Programu od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zostały one rozdysponowane na podstawie złożonych wniosków o zmianę wartości dotychczasowych kwot zawartych w umowie na realizację zadań na podany okres.

Ministerstwo informuje, że z uwagi na brak możliwości przyznania środków finansowych na wszystkie wnioskowane zwiększenia 2014 roku, Komisja Konkursowa zdecydowała o równomiernym podziale pozostających do podziału środków finansowych z uwzględnieniem dotychczasowej realizacji umowy w okresie trzech miesięcy (lipiec, sierpień, wrzesień).

Środki zostały przyznane dla 31 placówek. Największa kwota – 4.085.440 zł została przyznana Szpitalowi Gameta ze Rzgowa, najmniejsza – filii Invimed z Katowic – 292.500 zł.

Wśród 31 placówek są 4 publiczne szpitale kliniczne, pozostałe to ośrodki prywatne.

Cała lista dostępna jest na stronie www.mz.gov.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2014 r.