W ramach Programu Fundacja Żyjmy Zdrowo organizuje szkolenia dotyczące zagrożeń oraz konsekwencji (rozwojowych i zdrowotnych) doświadczanych przez dzieci oglądające pornografię.

Są one finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia w ramach działań dotyczących profilaktyki zapobiegania zaburzeniom psychicznym i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Szkolenia są prowadzone we wszystkich województwach przez trenerów Centrum Edukacji pod kierunkiem profesora Aleksandra Araszkiewicza.

II tura szkoleń będzie trwała od 18 listopada 2017 roku do 16 grudnia 2017 roku.

Do końca października 2018 roku Fundacja chce przeszkolić około tysiąc osób. Rekrutacja (dostosowana do potrzeb poszczególnych grup zawodowych) odbywa się we współpracy z Naczelną Izbą Lekarska oraz okręgowymi izbami lekarskimi i towarzystwami naukowymi, między innymi Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Dwudziestogodzinny program jest zróżnicowany i dostosowany do potrzeb konkretnych grup zawodowych. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się w weekendy.

Uczestnicy nabywają umiejętności, jak radzić sobie nie tylko z uczniem, lecz także z rodzicami i wychowawcami.

Źródło: www.mz.gov.pl